top of page

Algemene voorwaarden

Terms and conditions
in English
here

Proeflessen 

Studenten kunnen slechts 1 gratis proefles krijgen. 

 Lessen

 

 •  De lessen duren 20, 30, 40 en 50 minuten, afhankelijk van de afgesproken duur.

 • Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op tijd aanwezig zijn voor hun lessen. Meestal komt er een leerling achteraan en kan de ontbrekende tijd niet worden ingehaald door de les later af te maken.

 • Van ouders die kinderen meenemen naar de les, wordt verwacht dat zij deze op tijd ophalen, aangezien er normaal gesproken nog een leerling daarna is.

 •  De docent kan alleen verantwoordelijkheid en goede zorg nemen voor de leerling die de les volgt. Andere leerlingen of kinderen kunnen alleen onder toezicht van hun ouders of verzorger in de wachtkamer wachten. Uitzondering voor studenten ouder dan 10 jaar.

 • Video's en foto's van spelende leerlingen tijdens de lessen kunnen alleen door de docent worden gemaakt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ouders. Zodra ouders de bestanden hebben ontvangen, worden deze verwijderd van de apparaten van de leerkracht. 

Terugbetalingen

Er zijn geen restituties voor studenten die het semester annuleren, maar de resterende lessen kunnen:

1 Overgedragen aan een familielid of vriend binnen de data van het semester.


2 Vraag de docent om de resterende betaalde lessen in het volgende semester te volgen.


3 Als een les wordt geannuleerd vanwege afwezigheid van de docent en er geen inhaalles mogelijk was op een voor de leerling geschikt tijdstip, dan krijgt de leerling aan het einde van het semester het volledige bedrag van de gemiste les(sen) terug.  De restitutie is alleen van toepassing op geannuleerde of verplaatste lessen door de docent, niet op de lessen die door de leerling zijn geannuleerd of verplaatst.

Inhalen van gemiste lessen 

 • Lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden gemist en kunnen niet opnieuw worden ingepland.

 • Studenten kunnen een les inhalen wanneer een les is geannuleerd, met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur via het studentenportaal. 

 •  Het verplaatsen van lessen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent tijdens de reguliere lestijden die op de website staan ​​vermeld.

 •  Het inplannen van gemiste lessen kan alleen binnen de semesterdata.

 


Betalingen

 • Facturen worden na de eerste les per e-mail verzonden.

 • Betalingen kunnen in één betaling of in meerdere betalingen worden gedaan, op basis van voorafgaande overeenkomst met de docent. 

 • Studenten die via het Jeugdfonds betalen, ontvangen een aparte factuur waarop alleen het resterende bedrag van hun lesgeld wordt betaald. 

 • Bij de betalingen zijn de kosten van boeken niet inbegrepen.

Concerten

 •  Deelname aan de klasconcerten is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd.

 • Er word per jaar 1 gratis concert voor de studenten georganiseerd

 • Algemene repetities gelden als individuele les en zijn verplicht voor wie aan de concerten wil deelnemen.

 • Studenten die niet aan het concert deelnemen, kunnen in plaats van de algemene repetitie een reguliere individuele les volgen.

Overigen

  Met het oog op studenten en ouders met mogelijke allergieën en met oog op het behoud van de piano's is het niet toegestaan:

 

 • Eten en drinken  mee te nemen naar de leskamer

 • Huisdieren mee nemen

 • Binnen dan wel buiten voor de deur te roken.

bottom of page